Programvaruuppdateringar för QuikRead go®

Välkommen till webbplatsen för programvaruuppdateringar till QuikRead go®. Här kan du ladda ned den senaste programvaran för QuikRead go till ett USB-minne som du sedan ska använda för att uppdatera ditt QuikRead go instrument. För bästa resultat och service följ instruktionerna nedan noggrant.
 
Om du behöver hjälp med programvaruuppdateringen för QuikRead go instrumentet ska du först läsa listan med vanliga frågor (länk nedan). För ytterligare hjälp och information kontakta Aidian via e-post: info@aidian.se.
 
Den här programvaruuppdateringen är avsedd för QuikRead go-kunder i de länder till vilka systemet är registrerat. Denna version av QuikRead go är inte registrerat i USA.
Vanliga frågor och svar
Ska jag använda versaler eller gemener när jag anger instrumentets serienummer?
Det spelar ingen roll om du använder versaler eller gemener när du anger serienumret.
 
Ska USB-minnet vara tomt?
Nej, det kan innehålla filer, men observera att USB-minnet måste ha minst 1 GB ledigt utrymme.
 
För vilket instrument är den här programvaruuppdateringen avsedd?
Den här programvaruuppdateringen är avsedd för QuikRead go instrumentet -kunder i de länder till vilka systemet är registrerat. Denna version av QuikRead go är inte registrerat i USA.
 
Vilka nya funktioner innehåller QuikRead go version 8.2.2?

Se funktionerna här

 
Jag har laddat ned programvarupaketet till USB-minnet, men QuikRead go instrumentet känner inte av USB-minnet (ingen USB-ikon på displayen). Vad gör jag då?
Det är något fel på USB-minnet eller så är det inte i FAT32-format och partitionerat som primär partition, markerad som aktiv. Prova ett annat minne eller formatera minnet.
 
Var hittar jag instrumentets serienummer?
QuikRead go serienummer hittar du på instrumentets undersida. Se bild under steget Ange instruments serienummer

Välj din region

USA Resten av världen

Ange instrumentets serienummer

QuikRead go serienummer hittar du på instrumentets undersida.

Fyll i din kontaktinformation.

Klart. Din information har sparats.

Den information du fyllt i är inte korrekt. Kontrollera informationen.

Spara

Ladda ned den senaste programvaruversionen till USB-minnet. När nedladdningen är klar tar du bort USB-minnet från datorn. Sätt i USB-minnet i en av USB-portarna på QuikRead go instrumentet.
 
Om USB-minnet:
USB-minnets kapacitet ska ha minst 1 GB utrymme kvar, vara i FAT32-format och det ska vara partitionerat som primär partition, markerad som aktiv. Innan du laddar ned programvaran till USB-minnet ska du se till att QuikRead go instrumentet känner av USB-minnet. Det gör du genom att sätta i USB-minnet i en av QuikRead go-instrumentets USB-portar. En ikon för USB-minnet visas på displayen när det har känts av.
 
Extrahera innehållet:
1. Gå till Utforskaren. Den nedladdade filen sparas i mappen ”Hämtade filer” och den måste extraheras till USB-minnet. Olika internetbrowsers kan ha lite olika kommandon.
Obs! Ändra inte fil- eller mappnamnen när du laddar ned filerna till USB-minnet. Mappen ska heta “qrzwupdate”.
 
2. Högerklicka på den nedladdade filen och välj "Extrahera alla". Välj ditt USB-minne och extrahera innehållet. "Extrahera alla" -kommandot kan också hittas i: Öppna med -> 7-zip.

Efter extraktion av filen följ anvisningarna i guiden.

 
Så här laddar du upp den senaste programvaran till instrumentet:
Läs riktlinjerna för uppladdning av programvara.
 

Region, serienummer och användarinformation krävs.
Filename
SHA-1 Hash

Om du har tappat bort ditt administratörslösenord kan du begära ett tillfälligt administratörslösenord här. Det tillfälliga lösenordet kan bara användas en gång och giltigt i en vecka. OBS! Använd stora teckensnitt i instrumentnumret. När du anger ett temporärt lösenord för QuikRead, var medveten om skiftlägeskänslig. Små bokstäver finns bakom Abc-knappen på QuikRead go virtuellt tangentbord.

 

 

Region, serienummer och användarinformation krävs.