Aktualizácia softvéru QuikRead go®

Vitajte na stránke s aktualizáciou softvéru QuikRead go®. Tu si môžete stiahnuť poslednú dostupnú verziu softvéru QuikRead go na USB zariadenie a z neho potom aktualizovať softvér prístroja QuikRead go. Postupujte podľa návodu nižšie, aby aktualizácia softvéru prebehla úspešne.
 
Ak potrebujete pomoc s aktualizáciou softvéru prístroja QuikRead go, prejdite si najprv zoznam častých otázok (odkaz nižšie). Ak potrebujete viac informácií, obráťte sa na svojho lokálneho distribútora alebo kontaktujte spoločnosť Aidian prostredníctvom e-mailu: info@aidian.sk
 
Aktualizácia softvéru je určená pre zákazníkov systému QuikRead go v krajinách, kde je tento systém registrovaný. Táto verzia systému QuikRead go nie je registrovaná v USA.
Časté otázky
Musím pri zadávaní sériového čísla prístroja rozlišovať malé a veľké písmená?
Nie je dôležité, či pri zadávaní sériového čísla používate malé alebo veľké písmená.
 
Malo by byť USB zariadenie prázdne?
Nie, na USB zariadení môžu byť súbory, ale napriek tomu by na ňom malo byť aspoň 1 GB voľného miesta.
 
Pre aký prístroj je táto stránka s aktualizáciou softvéru určená?
Aktualizácia softvéru je určená pre zákazníkov systému QuikRead go prístroj v krajinách, kde je tento systém registrovaný. Táto verzia systému QuikRead go nie je registrovaný v USA.
 

Aké nové funkcie obsahuje verzia SW 8.2.2 pre prístroj QuikRead go?

Tu nájdete funkcie

 
Mám stiahnutý súbor so softvérom na USB zariadení, ale prístroj QuikRead go toto zariadenie nenašiel (na displeji sa nezobrazila ikona USB). Čo mám robiť?
USB zariadenie je poškodené alebo nie je vo formáte FAT32 a nie je rozdelené ako primárny oddiel, ktorý je označený ako aktívny. Skúste použiť iné USB zariadenie alebo toto zariadenie naformátujte.
 
Kde môžem nájsť sériové číslo prístroja?
Sériové číslo sa nachádza na spodnej strane prístroja. Viac obrázok v bode "Zadajte sériové číslo svojho prístroja".

Vyberte región

USA Ostatné krajiny

Zadajte sériové číslo svojho prístroja

Sériové číslo sa nachádza na spodnej strane prístroja.

Vyplňte svoje kontaktné údaje.

Vaše údaje boli úspešne uložené.

Zadané údaje nie sú správne. Skontrolujte zadané údaje.

Uložiť

Stiahnite najnovšiu verziu softvéru na USB zariadenie. Po dokončení sťahovania odstráňte USB zariadenie zo svojho počítača. Vložte USB zariadenie do jedného z USB portov prístroja QuikRead go.
 
Informácie o USB zariadení:
USB zariadenie by malo mať minimálnu kapacitu 1GB a malo by byť vo formáte FAT32 a rozdelené ako primárny oddiel, ktorý je označený ako aktívny. Pred stiahnutím softvéru na USB zariadenie sa uistite, že prístroj QuikRead go je schopný USB zariadenie rozpoznať. Zistíte to vložením USB zariadenia do jedného z USB portov prístroja QuikRead go. Akonáhle prístroj rozpozná USB zariadenie, na displeji sa zobrazí ikona USB.
 
Extrahovanie obsahu:
1. Stiahnutý súbor je komprimovaný a je potrebné ho na USB zariadení dekomprimovať. Nájdite stiahnutú zložku (kam ste súbor stiahli). Pokyny v rôznych prehliadačoch môžu byť nepatrne odlišné.
Poznámka: Keď sťahujete súbor alebo priečinok do pamäťového zariadenia USB, nemeňte jeho názov. Zložka by mala mať názov “qrzwupdate”.
 
2. Kliknite pravým tlačidlom na stiahnutý súbor a vyberte "Extrahovať všetko". Vyberte USB zariadenie a dekomprimujte obsah. Voľbu "Extrahovať všetko" môžete tiež nájsť v menu "Otvoriť" / "Extrahovať všetky súbory".
 
Po dekomprimovaní súboru postupujte podľa inštrukcií uvedených v pokynoch.
 
Ako nahrať najnovšiu verziu softvéru do prístroja:
Prečítajte si pokyny k aktualizácii softvéru.
 

Región, sériové číslo a údaje o užívateľovi sú povinné.
Filename
SHA-1 Hash

Ak ste stratili heslo administrátora, môžete tu požiadať o dočasné heslo správcu. Dočasné heslo je možné použiť iba raz a je platné jeden týždeň. UPOZORNENIE Použite veľké písma na číslo prístroja. Pri zadávaní dočasného hesla pre program QuikRead dávajte pozor na horné a malé písmená. Menšie písma sa nachádzajú za tlačidlom Abc na virtuálnej klávesnici QuikRead go.

Región, sériové číslo a údaje o užívateľovi sú povinné.